Search
Close this search box.

Účastnili jsme se zahájení českého předsednictví v Radě EU v Bruselu

V rámci českého předsednictví v Radě EU máme šanci dotáhnout do zdárného konce návrh směrnice k transparentnosti v odměňování. Účastnili jsme se zahájení jednání o směrnici s vědomím toho, že to bude spousta práce. Ovšem s vizí šance na opravdu dobré nástroje pro férové odměňování mužů a žen i u nás!