Search
Close this search box.

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 2019

Třetí květnový týden byl ve znamení druhého ročníku Fóra rodinné politiky, které organizuje Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. U příležitosti Mezinárodního dne rodiny se do Brna sjela část politické reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů i zástupci firem, aby v rámci workshopů představili svou činnost a diskutovali o výzvách dané problematiky.

Projekt 22 % K ROVNOSTI připravil asi hodinu a půl dlouhý panel, jehož moderování se ujala hlavní gestorka projektu Lenka Simerská. Společně se svými hosty a hostkami se pokusila poodhalit, jak přispívá snižování rozdílů v odměňování žen a mužů do celkové koncepce rodinné politiky. Panel byl pojmenován „Snižovaní pay gapu jako jedno ze stěžejních témat rodinné politiky“.

 

Záznam celého panelu:

Vystupující: Jana Skalková (Byznys pro společnost), Alena Křížková (Sociologický ústav AV ČR), Lada Wichterlová (Gender Studies/22 % K ROVNOSTI), Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv), Šárka Homfray (ČMKOS), Dalibor Holý (Český statistický úřad), Magdalena Kotýnková (katedra hospodářské a sociální politiky VŠ) a Ingrid Štegmannová (státní tajemnice MPSV)