Search
Close this search box.

Přednáška pro Genderovou expertní komoru ČR

Na začátku května jsme přednášely pro Genderová expertní komora ČR.Dita Jahodová představila Logib, vysvětlila, co tento nástroj umí a jak se prakticky používá.Lada Wichterlová všechny seznámila se strategickými dokumenty, které rámují řešení rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR.Lenka Simerská informovala o aktuálním vývoji projektu a datech o odměňování žen a mužů a vysvětlila, proč nestačí jen sledovat ukazatel průměrného gender pay gapu a jeho mezinárodního srovnání.