Přednáška pro Genderovou expertní komoru ČR

Na začátku května jsme přednášely pro Genderová expertní komora ČR.
Dita Jahodová představila Logib, vysvětlila, co tento nástroj umí a jak se prakticky používá.
Lada Wichterlová všechny seznámila se strategickými dokumenty, které rámují řešení rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR.
Lenka Simerská informovala o aktuálním vývoji projektu a datech o odměňování žen a mužů a vysvětlila, proč nestačí jen sledovat ukazatel průměrného gender pay gapu a jeho mezinárodního srovnání.
 
Sdílet
Sdílet
Naše stránky momentálně prochází rekonstrukcí, omluvte prosím nedostupnost některých funkcí.