Search
Close this search box.

Zúčastnili jsme se pařížské konference OECD Forum on Gender Equality

Ve dnech 10. a 11. června proběhlo v Paříži první fórum pořádané OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) věnované genderové rovnosti. Tématem byla především rovnost ve třech oblastech, které momentálně mění svět, a to udržitelná energetika, udržitelný růst a digitalizace.

V úvodu zaznělo, že v rychle se měnícím světě, který je poznamenán velkými transformacemi, jako je digitalizace nebo přechod na udržitelnou energii, zůstává nerovnost žen a mužů naléhavou výzvou. Ženy neúměrně postižené změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí, jsou často vyloučeny z rozhodovacích orgánů zabývajících se těmito otázkami a v odvětvích, jako je energetika nebo digitální technologie, čelí překážkám v podobě sociálních norem a stereotypů.

Na závěr zahajovacího panelu vybídla moderátorka diskutující, aby jmenovali jednu věc, která by mohla pomoci v přiblížení se rovnosti žen a mužů. Ředitelka FOGE Sylvie Durrer zmínila Logib, analytický nástroj švýcarského původu, který Rovná odměna úspěšně používá k analýzám rovného odměňování.

Je to velmi konkrétní a pragmatický nástroj, které mohou společnosti používat k analýzám odměňování. Náš parlament rozhodl, že by měl být k dispozici zdarma pro všechny společnosti nejen ve Švýcarsku, ale i po celém světě,“ uvedla Durrer. „U nás se nicméně nevyužívá tak často. Řada firem a institucí tvrdí, že je pro ně rovnost odměňování důležité téma a je součástí jejich závazku, ale analýzy neprovádějí. A pokud je provedou, polovina z nich zjistí, že má problém, jak v nastavení odměňování, tak v organizaci společnosti. Mnoho žen ve Švýcarsku má výborné vzdělání, ale nepostupují v karierním žebříčku. Máme data, máme nástroje, ale musíme mít vůli je používat,“ uzavřela Durrer.

Ve dvou nabitých dnech jsme měli příležitost poslechnout si zkušenosti také ze Skandinávie, Afriky i Jižní Ameriky, od zástupců státní správy, neziskovek i z byznys prostředí. A k další práci jsme se vrátili plni inspirace!

Lenka Pejchalová, metodička rovného odměňování žen a mužů