Search
Close this search box.

Studující na Veletrhu vědy překvapily rozdíly v odměňování

Zástupkyně projektu Rovná odměna představily na letošním Veletrhu vědy problematiku (ne)rovného odměňování, která se velmi úzce dotýká nejen mladých vědkyň. Velkému zájmu studentů a studentek se těšila Mzdová a platová kalkulačka, na které si mohli spočítat, kolik si lze ve které profesi vydělat. 

 Největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR, se zabývá vědou ve všech jejích podobách. Prezentují se zde obory vysoce technické, jako například jaderná nebo částicová fyzika, historické, jako archeologie nebo soudobé dějiny, ale i obory humanitně zaměřené, jako je psychologie, duševní zdraví nebo sociologie. Protože problematika genderově podmíněného (ne)rovného odměňování je jedním z nežádoucích aspektů nejen vědecké práce, využil projekt Rovná odměna možnosti představit ji na veletrhu ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd. 

 Socioložka Kristýna Pospíšilová diskutovala se studenty a studentkami z různých škol a k ruce si vzala Mzdovou a platovou kalkulačku vyvinutou na půdě MPSV. Na té jim ilustrovala, jak se mohou jejich příjmy pohybovat v různých profesích a oborech a v různých kariérních etapách – hned po dostudování, po deseti letech či na vrcholu pracovní dráhy. U stánku se zastavovali chlapci i dívky. Chlapci se zajímali například o pozice elektrikáře, učitele, ale i premiéra, ministra, jaderného fyzika či pozice v ozbrojených silách. Dívky nejčastěji vyhledávaly pozice psycholožky a lékařky, nebo kreativní profese, jako je režisérka, fotografka, redaktorka, herečka nebo maskérka. Zájem měly ale i o pozice komisařky, policistky nebo kaskadérky. Častou volbou byla též letuška, v kalkulačce uvedená jako stevardka, což je jedna z mála pozic, kde si ženy vydělávají o něco málo více než muži. V drtivé většině ostatních odvětví je bohužel situace opačná a rozdíly panují i na stejných pracovních pozicích v rámci stejně náročné práce.

Většina studujících neměla jasnou představu, kolik se v jejich vysněném oboru průměrně vydělává, a pozitivně tak hodnotila přínos kalkulačky, která jim umožnila v předstihu nahlédnout do výdělků na českém trhu práce. Společnou linkou všech diskuzí přitom bylo překvapení, a občas i nepříjemné rozčarování. Především mladé ženy si pak všímaly tzv. GPG, tedy rozdílu v příjmech žen a mužů, který je ve většině profesí znatelný a téměř vždy ve prospěch mužů. Často pak zaznívala otázka, proč tomu tak je nebo co se dá dělat proto, aby tomu tak nebylo.

 Projekt Rovná odměna se snaží bořit genderové stereotypy, které přispívají k rozdílům v odměňování i osvětou ohledně volby studia a následného povolání. Zástupkyně projektu rozdávaly na veletrhu letáčky, které mají mladé lidi a jejich rodiče povzbudit ke genderově nepodmíněném rozhodování o budoucím směřování. 

 Ačkoliv je z dat evidentní, že ženy mají i nadále tendenci vybírat si méně finančně ohodnocené profese, stále intenzivněji se již během studia zajímají o informace ohledně GPG a kladou si otázku, proč jsou finančně v nevýhodě. I díky tomu stoupá šance na postupné snižování nerovností v odměňování mužů a žen v naší společnosti.

Mzdová a platová Kalkulačka je postavena na datech Informačního systému o průměrném výdělku, což je nejkomplexnější datový přehled výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Data zpracovala společnost Trexima.