Search
Close this search box.

Datová snídaně společnosti LMC. Co nám řekla o ženách na trhu práce?

Spokojenost a motivace lidí v zaměstnání rapidně klesá a zároveň vzrostl i zájem o změnu práce, vyplývá to z aktuální vlny průzkumu JobsIndex. V letošní poslední Datové snídani, která přináší každé čtvrtletí novinky z trhu práce, představil závěry výzkumu Tomáš Ervín Dombrovský, vedoucí oddělení analýz, komunikace a vztahů společnosti LMC.

Z výzkumu vyplývá, že:

Stále máme velké rozdíly mezi zaměstnanými muži a ženami. V České republice pracuje 68 % žen a 81 % mužů z produktivní části populace. I když v posledních 10 letech počet ekonomicky aktivních žen vzrostl, stále máme co dohánět. Pro srovnání v Dánsku pracuje 78 % žen z produktivní části populace.

Péče u nás dopadá hlavně na ženy. V kombinaci s předsudky, stereotypy a omezenými možnostmi, jak skloubit práci a péči, malou nabídkou flexibilních či zkrácených pracovních úvazků je 200 až 300 tisíc lidí, převážně žen, je vytlačeno z pracovního trhu, i když by alespoň částečně pracovat chtěli.

Dlouhodobá nezaměstnanost je větší problém u žen než u mužů, setrvale vysoká zůstává ve vyšším produktivním věku. Opět souvisí s vyšším zatížením žen jakožto neformálně pečujících.

Nárůst lidí, kteří mají potíže vyjít se svým příjmem, se dnes dotýká i lidí, kteří spadají do vyšší příjmové kategorie, inflace a s ní spojený pokles reálných výdělků negativně ovlivňuje hlavně ženy – na vině je mimo jiné také nerovné odměňování mužů a žen.

Výdělková nerovnost vede ke konzervaci stereotypů a limituje uplatnění podstatné části lidí. Náklady krizí a souvisejícího zpomalení ekonomiky platí v prvé řadě ti nejmenší – jednotlivci, domácnosti, nejmenší firmy. Škodí to ve výsledku všem.