Search
Close this search box.

Rok 2023 byl plný výzev. A už se těšíme na další!

Jaký byl rok 2023 projektu Rovná odměna? Náročný, plný výzev a vysokého pracovního nasazení a také plodného networkingu a smysluplných spoluprací. Na jeho závěr přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co se událo. Děkujeme všem, kdo jsou součástí našich aktivit, i těm, kdo nás sledují a podporují.

Ani letos nechyběl projekt Rovná odměna v roli partnera konference pracovně zážitkové konference Equal Pay Day. Na přelomu března a dubna se uskutečnil již 14. ročník s podtitulem Být vidět a slyšet. Projekt měl na konferenci tři vstupy, které se týkaly férového odměňování a slaďování.

Také v roce 2023 hrál jednu z hlavních rolí v našich aktivitách chytrý HR nástroj Logib. Úspěšně jsme ukončili další analýzy rovného odměňováni nástrojem Logib ve firmách a organizacích. Protože se chystáme v příštím roce pomoc firmám a institucím s audity odměňování zintenzivnit, zahájili jsme letos školení zcela nové kvalifikace – auditor/auditorka rovného odměňování s nástrojem Logib. Na jaře roku 2024 aktuálně školené čeká závěrečná zkouška a certifikace.

Ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a Státního úřadu inspekce práce jsme pracovali na metodice kontrol rovného odměňování. Rovněž jsme pořádali školení pro inspektorky a inspektory orgánů inspekce práce. Jsme rádi, že téma rovného odměňování žen a mužů je již nedílnou součástí jejich agendy. Pro zaměstnavatele jsme vytvořili dotazník, který usnadňuje kontroly rovného odměňování, a věnovali jsme se rovněž nastavení procesu certifikace rovného odměňování.

I nadále jsme dávali prostor individuálním příběhům (ne)férového odměňování. V online poradně jsme zodpověděli 29 dotazů týkající se pracovně-právních vztahů. Lidé se nás nejčastěji ptali na zařazení do platových tříd, na problematiku mlčenlivosti ohledně výše příjmů a na to, jak postupovat v případě netransparentního odměňování a zjištění nerovností různým způsobem objevené.

V naplňování cílů rovného odměňování mužů a žen v České republice nám do budoucna pomohou dvě zásadní události, ke kterým došlo v průběhu roku. Na jaře se Evropský parlament vyslovil pro přijetí směrnice o transparentnosti odměňování a vytyčil tak nový milník na cestě za férovým odměňováním. Nová evropská legislativa významným způsobem pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů.

Druhým milníkem je členství našeho státu v mezinárodní Equal Pay International Coalition (EPIC) pod Mezinárodní organizací práce (ILO) OSN. Na podzim jsme dostali zprávu, že Česko splnilo kritéria pro přijetí a zařadilo se tak mezi země, které téma aktivně řeší. Díky tomu máme jedinečnou možnost inspirovat se jejich osvědčenými postupy a dobrými praxemi. Máme také již řadu zkušeností, které můžeme poskytnout členům EPIC my.

Transpozice zmíněné směrnice EU o transparentnosti v odměňování je pro nás největší výzvou, která nás bude provázet nejen v příštím roce. Velmi podnětná pro nás byla v tomto směru říjnová studijní cesta do Španělska, kde mají pro tento krok vše připraveno. Díky chystané transpozici bude mít proces snižování gender pay gap pevnější legislativní ukotvení i u nás v Česku.

Již tradičně jsme také zasedli v řadě odborných i byznys debat a byli partnery u kulatých stolů, kde se tvořil další vývoj v oblasti postavení žen na českém trhu práce. Komunikovali jsme téma rovného odměňování v celé jeho šíři a složitosti a v novém roce v tom budeme pokračovat, a to i pomocí nového webu, jehož novou podobu právě dokončujeme.

Sledujte nás nadále proto nadále i na sociálních sítích! Vážíme si toho, že můžeme být součástí dění, které je pro rovné odměňování tak zásadní.  Přejeme Vám krásné svátky plné pohody a odpočinku a těšíme se na další práci v novém roce!