Search
Close this search box.

Expertka projektu otevřela téma českého gender pay gap zahraničím studentům a studentkám na VŠE

Na začátku listopadu představila expertka z týmu 22 % K ROVNOSTI Veronika Nováková, E.MA, specifika českého nerovného odměňování mužů a žen celkem třicítce zahraničních studentů a studentek na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Věnovala se konceptu rovné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty v českém i mezinárodním právním rámci a vysvětlila měření rozdílu za pomoci nástroje Logib.
Studenty a studentky nejvíce zajímal, kromě způsobů měření nerovností v odměňování, vliv rodičovství na platy žen a mužů a další příčiny nerovného odměňování jako horizontální a vertikální segregace na trhu práce, stereotypy nebo kulturní normy. „Pro mě bylo nejdůležitější, aby budoucí absolventi a absolventky získali informaci, že rovná odměna je jejich právo bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, sexuální orientaci a další charakteristiky a že o toto právo mohou usilovat. Jedná se o komplexní a přetrvávající problém na trhu práce, který se vyskytuje ve všech zemích. Jeho řešení vyžaduje systematickou práci v podobě měření těchto nerovností a implementaci nejrůznějších opatření,“ komentuje Veronika Nováková.
Mezinárodní kontext českého GPG
Díky tomu, že Veronika Nováková načerpala zkušenosti v zahraničí, konkrétně v berlínské Fair Pay Innovation Lab (FPI) nebo během vyjednávání rezoluce OSN o rovné odměně v Ženevě, mohla sdílet se zahraničním publikem i mezinárodní rozměr tohoto fenoménu. Zasadila tak český gender pay gap do kontextu Evropské unie, ve které patří Česko se svým rozdílem ve výši18,9 % stále mezi nejslabší státy.
Jak bez praxe zaujmout zaměstnavatele?
Během debaty se studenty a studentkami padla také otázka, jak může zaměstnavatele zaujmout absolvent bez nebo s minimální praxí. Veronika Nováková zdůraznila, že před vyjednáváním o platu by se uchazeči měli důkladně informovat o firmě, do které se hlásí, a zjistit si průměrný plat na dané pozici v dané lokalitě. Doporučila spolehnout se při tom na online mzdové a platové kalkulačky nebo reporty, kterých je k dispozici široká škála. Expertka posluchače a posluchačky upozornila, že když se podhodnotí hned na začátku kariéry, může to znamenat, že později budou jen obtížně dosahovat odměny, která jim náleží.
Získávat informace a nepodceňovat se
Veronika Nováková posluchače a posluchačky povzbudila k tomu, aby nepodceňovali své schopnosti a nabyté zkušenosti ze studií (domácích i zahraničních) nebo z dobrovolných aktivit. Zaměstnavatelé oceňují devizy, jako je týmová práce, analytické a kritické myšlení, time management, dodržování deadlinů, kreativní řešení problémů a další. Expertka vysvětlila, že získají výhody, pokud budou schopni odprezentovat na konkrétních příkladech, kdy a jak v těchto oblastech excelovali a jak zvládli složité situace. Tématem bylo také síťování, které je nezanedbatelnou strategií, především při vstupu na trh práce.
Za pozvání na Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) děkujeme Janě Skalkové z Byznysu pro společnost.