Search
Close this search box.

+ Dobrý den, chci se zeptat jestli bych mohl mít nárok na rozdíl mzdy, která byla 2 roky jiná. Kolegové na stejných pozicích, jiné pobočce (vše v jednom městě), pobírali vyšší mzdu. Jsou to stejné pozici, stejný popis práce, stejné smlouvy akorát dodatkem změněna výše mzdy. Mám právo na vyrovnání mzdy? Děkuji za odpověď.

Uvádíte, že kolegové na stejné pracovní pozici, v jiné pobočce v témže městě pobírali vyšší mzdu. V nedávné době se právě k této problematice vyjádřil Nejvyšší soud. Uzavřel ve svém rozsudku, že postup zaměstnavatele, který pracovníkům v Praze vyplácí vyšší mzdu než kolegům ve stejné pozici v jiném městě, není v souladu se zákonem. Pokud tedy jsou pozice, které uvádíte, skutečně srovnatelné, pokud jde o podmínky, výkon, náročnost pozice, odpovědnost, pak je namístě se bránit. Není relevantní, v jaké formě (ve které části smlouvy) vznikne dohoda o platu/mzdě. Dodatkem bývá její výše stanovena často. Nic to však nemění na skutečnosti, že zaměstnavatel nesmí své pracovníky diskriminovat. Máte-li podezření na platovou diskriminaci, nejprve prodiskutujte situaci s nadřízeným, který odměňování ovlivňuje, a seznamte se se souvisejícími vnitřními předpisy pro odměňování. Obraťte se na firemního ombudsmana, je-li zřízen, případně na odborovou organizaci, jste-li členem. Pro hladký průběh doporučujeme postupovat vstřícně, vyjádřit upřímný zájem, nikoli konfrontovat nadřízené. V takové situaci by mělo být zájmem zaměstnavatele Vám co nejlépe odpovědět a situaci vyřešit. Pokud tato jednání nepovedou k nápravě situace a nadále bude trvat Vaše podezření na nerovné odměňování, máte možnost obrátit se na inspektorát práce, ten Vaši stížnost prověří. Uveďte veškeré podklady/důkazy (emaily zaměstnavateli a podobně), se kterými by inspekce mohla pracovat. Na stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz ) zvolte v menu Pracovněprávní vztahy, dále Podání podnětu ke kontrole a postupujte podle instrukcí. Můžete také využít jejich poradenskou službu (Pracovněprávní vztahy/Poskytování poradenství). Pokud byste nebyl s postupem inspektorátu spokojen, máte dále možnost závěry inspekce poslat veřejnému ochránci práv, který postup inspekce prověří (podatelna@ochrance.cz). Na otázku, zda existuje možnost získat zpětně rozdíl ve mzdách, odpovídáme ano, je to možné. Je možné se se zaměstnavatelem soudit o případnou ušlou mzdu, pokud se prokáže, že Vás zaměstnavatel skutečně neoprávněně znevýhodnil. Pokud by Vám dal soud zapravdu, lze nárokovat také tento rozdíl. Přesněji by Vám ohledně postupu u soudu poradil advokát. Inspekce práce ani ombudsman (veřejný ochránce práv) Vám ušlou mzdu nemohou vymoct. Při srovnávání mzdy s kolegy pamatujte, že zákon nezakazuje sdílet informace o vlastní mzdě, ovšem zakazuje sdílet informace o mzdě jiných osob. Víte-li proto výši mzdy jiného zaměstnance, můžete tuto informaci dále předávat výhradně s jeho souhlasem.