Search
Close this search box.

Workshop Mezinárodní spolupráce a internacionalizace ve výzkumu a vývoji na UJEP

V prosinci přijaly Lenka Simerská, Dita Jahodová a Helena Skálová z našeho projektu pozvání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP na workshop Mezinárodní spolupráce a internacionalizace ve výzkumu a vývoji na UJEP. .Přednášely o odměňování a genderpaygap v akademickém prostředí, probraly situaci Česka v zahraničím kontextu a představily nástroje k řešení včetně Logibu, který slouží k analýze odměňování. Výsledky této analýzy lze využít mimo jiné také při přípravě plánu genderové rovnosti v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Vysoké školy a výzkumné ústavy je mohou uplatnit v oblasti podpory kariérního rozvoje žen, která je jednou z priorit programu.