Search
Close this search box.

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY 2021

Je za námi čtvrtý ročník konference Fórum rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí, která proběhla ve dnech 7. – 8. září v pražském Cubex Centru. Dvoudenní akce nabídla 18 odborných panelů s více než stovkou účinkujících a večerní politickou debatu. Kromě ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se do diskuze zapojili také zástupci firem, akademické obce, neziskových organizací, médií, politických stran, ministerstev, státních institucí i odborových organizací. Akci bylo možné sledovat i on-line.

Letošním hlavním tématem byly různé aspekty dopadů covidové pandemie na rodinu. V panelech se debatovalo například o slaďování práce a rodiny za složitých podmínek pandemie, o rozdílných dopadech této situace na muže a ženy, o podpoře rodin ze strany samospráv a školských zařízení, vysoké míře zadluženosti českých domácností a mnohém dalším.

Ke stažení:

Program konference s videozáznamy jednotlivých panelů

Program konference v PDF