Search
Close this search box.

Nobelovu cenu za ekonomii získala Claudia Goldin, expertka na postavení žen na pracovním trhu

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získala Američanka Claudia Goldin za prohloubení znalostí o uplatnění žen na trhu práce. Je třetí ženou, která na toto ocenění dosáhla.

Americká historička ekonomie a ekonomka, první žena, která na harvardské katedře ekonomie získala stálé profesorské místo, shromáždila data z USA o zastoupení žen na trhu práce za více než 200 let. Na nich zjistila, jak a proč se rozdíly ve výdělcích a zaměstnanosti žen a mužů měnily v čase a proč stále přetrvává gender pay gap v neprospěch žen. „Pochopení role žen v pracovním procesu je pro společnost důležité. Díky průkopnickému výzkumu Claudie Goldin nyní víme mnohem více o základních faktorech a o tom, které překážky bude možná potřeba v budoucnu odstranit,“ prohlásil předseda výboru pro udělení ceny Jakob Svensson.

V roce 2021 vydala Goldin knihu „Career and Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity“, ve které mapuje postavení žen na trhu práce od druhé poloviny 19. století až do současnosti.  V knize zaznívá myšlenka, že v současné době jsou rozdíly v platech mužů a žen dané především menší ochotou žen přijímat tzv. „greedy jobs“ („hamižné“ pracovní pozice) s nepředvídatelnou pracovní dobou, které jsou nadstandardně placené a současně nejsou kvůli časové nevyzpytatelnosti kompatibilní s péčí o rodinu. „Klíčovým pojmem v tomto kontextu je čas,“ uvedla Goldin v rozhovoru s pro Harvarde Magazine.Kdybychom ho měli neomezené množství, vůbec bychom tento problém neřešili.  A čas je také jednou ze spravedlností tohoto světa. Mohu mít lepší vzdělání nebo větší dům než druhý člověk, ale náš den má vždy 24 hodin,“ shrnula Goldin.

Goldin vidí řešení gender pay gapu ve vynakládání více státních prostředků na péči o děti a současně ve větším množství časově flexibilních pracovních míst, na nichž by se lidé mohli vzájemně zastoupit, na úkor „greedy jobs“. „Není to jednoduché, ale v některých oblastech je to běžné, jako například v pediatrii nebo ve veterinární medicíně,“ říká Goldin. „A díky úžasným informačním technologiím, které máme nyní k dispozici, bychom to pravděpodobně mohli dělat i jinde,“ dodává.

Poptávka po flexibilních pracovních pozicích je dána potřebou slaďování pracovního a rodinného života, a to zejména na straně žen,“ komentuje téma odborná garantka pro metodiky rovného odměňování z projektu Rovná odměna Petra Sofie Haken a odkazuje přitom na výsledky loňské studie projektu Analýza dopadů (ne)dostupnosti míst v mateřských školách na participaci žen na trhu práce. Studie potvrdila, že růst dostupnosti mateřských škol může zvýšit počet žen s malými dětmi v zaměstnání, což v důsledku vede k umenšení rozdílu v odměňování mužů a žen. „Ocenění pro paní Goldin velice vítám, protože v ekonomických kruzích zviditelní problematiku, kterou se u nás řadu let zabýváme. Zkušenost ukazuje, že jsou zde u nás v pochopení příčin a důsledků nerovného odměňování mužů a žen mnohdy rezervy,“ uzavírá hlavní garantka projektu Rovná odměna Lena Simerská a dodává, že dostat čerstvou držitelku Nobelovy ceny do Prahy si bere jako svou osobní výzvu.

Zdroje:

https://www.npr.org/2023/10/09/1204620268/nobel-prize-economics-claudia-goldin-women-gender-gap

https://www.harvardmagazine.com/2021/12/claudia-goldin

Foto: Harvard University/EPA, via Shutterstock