Search
Close this search box.

PREZENTACE POZIČNÍ ZPRÁVY NA BIPARTITNÍM JEDNÁNÍ

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy jsme na bipartitním jednání 5. března 2020 odprezentovali poziční zprávu sociálních partnerů, která vznikala v součinnosti s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Unií zaměstnavatelských svazů a již zmíněným Svazem průmyslu a dopravy.

Už samotná publikace je praktickou příručkou pro všechny, kteří kolektivně vyjednávají na podnikové úrovni. Její cennou a praktickou součástí jsou konkrétní modelová ustanovení do podnikových kolektivních smluv. Inspiraci v ní mohou najít i takoví zaměstnavatelé a zaměstnavatelky, u nichž kolektivní vyjednávání sice neprobíhá, ale mají zájem o nastavení férových podmínek pro své zaměstnance a zaměstnankyně.

Jednání v centrále Svazu průmyslu a dopravy se zúčastnila také Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí z MPSV.

__

Ke stažení:
Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů (PDF)