Search
Close this search box.

Rovná odměna pořádala seminář pro inspektory a inspektorky orgánů inspekce práce

Ve středu 6. září 2023 proběhl v Brně první ze dvou seminářů nazvaných Stejná práce a práce stejné hodnoty při kontrolách rovného odměňování pro inspektorky a inspektory orgánů inspekce práce. Školení pořádané projektem Rovná odměna uvedlo přítomné hlouběji do tématu rovného odměňování žen a mužů, které je již nedílnou součástí agendy inspektorátů práce.

Semináře, který se konal v prostorách Oblastního inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, se účastnilo deset inspektorek, čtyři členky projektu Rovná odměna a dva přednášející – nezávislá expertka a externí výzkumná spolupracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Ing. Lenka Farkačová, Ph.D. a právník a vysokoškolský pedagog JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Lenka Farkačová představila Metodiku hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, která vznikla ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Ve svém příspěvku se zamýšlela nad tím, jak zapojení technologií mění náročnost práce a jak dosáhnout transparentnosti procesu jejího hodnocení. Položila klíčovou otázku, jak určovat složitost, odpovědnost a namáhavost prací, a vytyčila dvanáct hodnoticích hledisek, která by ji měla uspokojivě zodpovědět.

Druhý přednášející, Jakub Tomšej, se zabýval častými praktickými tématy z oblasti rovného odměňování, jako jsou docházkové bonusy, doložky mlčenlivosti, kritéria ospravedlňující rozdíly v rovném odměňování nebo rovné odměňování v kontextu rodičovství. „Docházkové bonusy podle statistik dopadají nejčastěji na zaměstnance se zdravotními problémy a na zaměstnance s malými dětmi, v obou případech můžeme mluvit o diskriminaci, a to na základě zdravotního stavu a na základě pohlaví,“ uvedl Tomšej k jednomu z témat. „S docházkovými bonusy a doložkami mlčenlivosti se v praxi bohužel běžně setkáváme,“ potvrdila jeho slova Mgr. Dalimila Solnická, vedoucí Úseku inspekce pro pracovněprávní vztahy. „Docházkové bonusy nejsou odměňováním za práci, ale za to, že zaměstnanec nešel k lékaři. Ohodnocují loajalitu k zaměstnavateli, ne práci samotnou,“ dodala.

Pozitivně hodnotíme, že rovnost odměňování mužů a žen je jedním z aspektů kontrolní činnosti inspektorátů a že můžeme svou odborností přispět k pochopení této problematiky,“ řekla odborná garantka projektu Rovná odměna pro orgány inspekce práce a metodickou podporu Mgr. et Mgr. Kateřina, která se bude jako jedna z přizvaných osob účastnit procesu kontrol práce. „Ze semináře budeme jistě čerpat. Věřím, že inspirující byl pro naše kolegy a kolegyně i pražský seminář na totéž téma, který se konal 13. září,“ uzavřela Solnická.