Search
Close this search box.

SOCIÁLNÍM DIALOGEM K ROVNÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ

S potěšením oznamujeme, že ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unií zaměstnavatelských svazů vydáváme poziční zprávu sociálních partnerů, čímž otevíráme téma rovného odměňování žen a mužů v kontextu kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni.

V rámci sociálního dialogu ještě nebyla rovnému odměňování žen a mužů věnována patřičná pozornost. Někteří téma považují za okrajové, jiní jsou přesvědčeni, že jeho obecné řešení v sobě obsahuje již rovnost z hlediska pohlaví. V praxi se však ukazuje, že rozdíly v odměňování jsou způsobeny kombinací různých faktorů. K zajištění férovosti je proto potřeba přijmout řadu systémových opatření.

Poziční zpráva obsahuje příklady dobré praxe zahraničních i tuzemských zaměstnavatelů

Publikace je praktickou příručkou pro všechny, kteří kolektivně vyjednávají na podnikové úrovni. Její cennou a praktickou součástí jsou konkrétní modelová ustanovení do podnikových kolektivních smluv.

Inspiraci v ní mohou najít i takoví zaměstnavatelé, u nichž kolektivní vyjednávání sice neprobíhá, ale mají zájem o nastavení férových podmínek pro své zaměstnance a zaměstnankyně. Obsahuje totiž příklady dobré praxe zahraničních i tuzemských zaměstnavatelů.

Vyjednáváte na podnikové úrovni a měli byste zájem? Rádi přijedeme a seznámíme vás s popsanými principy i postupy. Čekat ale nemusíte. Publikaci si stáhněte a začněte s ní pracovat už nyní!

 

Stáhnout publikaci

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte odbornou garantku:
Mgr. Dita Jahodová
✉️ dita.jahodova@mpsv.cz

__

ZDROJ:
22 % K ROVNOSTI