Search
Close this search box.

SVĚT SE NA MUŽE A ŽENY NEDĚLÍ, ALE SKLÁDÁ SE Z NICH

Měly by ženy za stejnou práci brát o dvacet procent nižší plat než muži? Za posledních deset let jsem nepotkala nikoho, kdo by mi na tuto otázku otevřeně odpověděl ano. Zato jsem potkala spoustu otců, kteří podporují vzdělání svých dcer. Tedy podporují je v přípravě na budoucí kariéru, na to, aby byly samostatné a sebevědomé. Nepochybně by je pořádně rozčílilo, kdyby zjistili, že jejich pilná a nadaná dcera má na srovnatelné pozici o více než 20 procent nižší plat než její spolužák z fakulty.

Mimochodem, čím vyšší vzdělání a čím vyšší pozice, tím vyšší rozdíl v platech mezi ženami a muži je. Čím dál tím vyšší procento vysokoškolsky vzdělaných žen opouští firemní prostředí a zakládá si vlastní malé podniky. A nejde jen o peníze. Jde také o organizaci a čas.

Model z devadesátých let přestává fungovat. Odejít z kanceláře jako poslední, aby šéf viděl, že pracuji? V době prakticky nepřetržitého propojení to už nedává smysl. To samozřejmě neplatí u výrobní linky, ale tam je paradoxně platové prostředí rovnější.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že svět se na ženy a muže nedělí, ale že se z nich skládá. Proto jsou na naší každoroční konferenci Equal Pay Day muži vítáni. Chceme, aby s námi mluvili o penězích i o tom, jak neztrácet talentované lidi jen proto, že nedokážeme být v organizaci práce dost pružní a vyhovět nejen matkám, ale i otcům. Pro většinu z nás je přece důležité obojí, jak smysluplná a adekvátně ohodnocená práce, tak rodina.

Česko je hluboko pod průměrem EU

Jestliže mi nikdo do očí neřekne, že by žena měla zůstat doma u plotny a neplést se mužům do práce, neřkuli do řízení firem, kde se pak všechna ta čísla berou? Podle Indexu rovnosti žen a mužů je Česko v oblasti rovných příležitostí a podmínek pro ženy a muže hluboko pod průměrem EU. Jsme na 21. místě z 28. Nejhoršího výsledku jsme dosáhli v podílu žen na rozhodovacích pozicích, tam máme silně podprůměrný výsledek.

Naše organizace Business & Professional Women byla první, která se platovou nerovností začala zabývat. Za deset let naším mentoringem prošlo na 12 000 žen. Učíme se sebevědomí a nebát se odpovědnosti. Zveme muže, aby se do tématu rovnosti zapojili. Pevně věřím, že nám pomohou vytvořit prostor srovnatelný s tím, který mají oni. Zaslouží si ho i vaše dcera.

__

ZDROJ: Hospodářské noviny, článek byl publikován ve speciální příloze Rovné odměňování.