Search
Close this search box.

Česko vstoupilo do Equal Pay International Coalition

Česká republika se stala členem mezinárodní koalice Equal Pay International Coalition (EPIC), která se snaží o dosažení rovného odměňování pro muže a ženy na globální úrovni.

Cílem koalice (EPIC) je dosáhnout rovného odměňování mužů a žen do roku 2030, přispívá tak k naplnění cíle 8.5 Agendy 2030 OSN, kterým je dosáhnout plného a produktivního zaměstnání a slušné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a rovnosti odměňování za práci stejné hodnoty.

„Vstup České republiky do koalice EPIC znamená, že se budeme aktivně podílet na řešení problematiky rovného odměňování v mezinárodním kontextu,“ uvedla Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu Rovná odměna MPSV.

EPIC spolu s aktivitami, které se soustředí na zvyšování povědomí o nerovnostech odměňování, sdílení znalostí a rozšiřování inovací a programů, které již přinesly pozitivní výsledky, nabízí také podporu při zlepšování legislativy, budování kapacit a posilování monitorovacích mechanismů pro jednotlivé členy.

„Členství v EPIC nám také poskytne významnou podporu v naplňování cílů rovnosti na národní úrovni. Česká republika stále výrazně zaostává za průměrem EU v indexu rovnosti žen a mužů na trhu práce díky členství v EPIC budeme mít možnost se do hloubky inspirovat dobrými praxemi ze zahraničí, získat přístup k nejnovějším informacím, osvědčeným postupům, reagovat na mezinárodní trendy a tyto principy přinášet do českého prostředí,“ vyjmenovala Lenka Simerská přínosy členství pro Českou republiku.

ILO (Mezinárodní organizace práce) je jedním ze tří hlavních partnerů koalice Equal Pay International Coalition (EPIC), spolu s OSN Women a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). ILO hraje klíčovou roli v koordinaci a řízení koalice, a to včetně vedení sekretariátu

Koalice, založená v roce 2017, se snaží podpořit vlády, zaměstnavatele, zaměstnané a jejich organizace v dosažení cíle rovného odměňování mužů a žen.

První mezinárodní úmluva o rovném odměňování byla přijata již v roce 1951[1], tedy již před 72 lety, zůstává ale aktuální i dnes, protože plné rovnosti v odměňování žen a mužů zatím stále nebylo dosaženo.

Více na: https://www.equalpayinternationalcoalition.org/

Jak se rovnému odměňování věnují v zahraničí? Inspirujte se ve Španělsku.

[1] Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 100/1951, o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty