Search
Close this search box.

Které osobnosti vás čekají na konferenci GPG?

9:45–10:30: Zahájení  konference v 9:45, v úvodu vystoupí Marian Jurečka, Lesia Radelicki, Lenka Simerská

Moderuje Marie Bastlová

 Marian Jurečka je od října 2013 poslancem Poslanecké sněmovny, od prosince 2021 působí také jako místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí. Od listopadu 2022 je také pověřen řízením Ministerstva životního prostředí. Lesia Radelicki je členka Kabinetu evropské komisařky pro rovnost paní Heleny Dallii. Má bohaté zkušenosti s prací ve vládních a politických organizacích, nevládních organizacích a s tvorbou politik. Lenka Simerská působí na Ministerstvo práce a sociálních věcí jako hlavní gestorka systémového projektu “22 % K ROVNOSTI”, kde vznikají konkrétní nástroje, analýzy, doporučení a postupy pro snižování propadu příjmů žen vůči mužům v ČR. A motivuje ženy, aby vstupovaly do politiky a veřejného života.

Marie Bastlová, zdroj: Seznam Zprávy

10:30: Tématem Rovnost v odměňování v průběhu času, současná situace a jakým směrem pokračovat v budoucnosti, vás provedou Kristýna Pospíšilová, Filip Pertold, Jana Kvasnicová, Šárka Homfray

 Kristýna Pospíšilová je odbornou pracovnicí Sociologický ústav Akademie věd ČR a zároveň působí jako odborná konzultantka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se věnuje analýze sociálních nerovností na trhu práce.  Filip Pertold, ekonom z CERGE-EI a think tanku IDEA, se ve svém výzkumu věnuje zejména vzdělávání, aplikované mikroekonomii, veřejné ekonomice, trhu práce, školství a zdraví. V roce 2013 získal ocenění Neuron Impuls Prize.  Jana Kvasnicová je vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Jako doktorandka na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity se podílí na výuce předmětu Klinika antidiskriminačního práva.  Šárka Homfray pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje pracovně právnímu poradenství, zákonu o státní službě a otázkám spojeným s kolektivním vyjednáváním a platovým odměňováním. Ve své práci se mimo jiné zabývá nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce.

11:30-12:00: Rozhovor dobrých praxí s firmami moderuje Jana Černoušková, za IKEU vystoupí Daniela Kučová, za Plzeňský Prazdroj Martin Hruška

 Jana Černoušková se intenzivně věnuje realizaci gender auditů. Je kvalifikovanou vedoucí auditorkou dle platné metodiky MPSV ČR, u jejíhož zrodu v rámci odborných pracovních skupin také stála. Realizovala již stovku gender auditů napříč sektory i velikostí organizací v rámci celé ČR. V rámci konzultantské činnosti také komplexně spolupracuje při vytváření plánů genderové rovnosti, plánů rozvoje diverzity.

 Dlouhodobým profesním zájmem Daniely Kučové je odměňování zaměstnanců, které spojuje její předchozí pracovní zkušenosti z oblasti financí a HR. Pracovala v Danone jako Compensation & Benefits Manager pro region střední Evropy a nyní jako Total Rewards Manager pro ČR, SK a Maďarsko v IKEA. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby IKEA nabízela spravedlivou, konkurenceschopnou a motivující odměnu, která zajistí slušný život každému zaměstnanci.

 Martin Hruška vystudoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově a v oblasti HR se v různých expertních a manažerských rolích pohybuje téměř 20 let. Působil mimo jiné v koncernu Honeywell, v poradenské společnosti Deloitte, vedl útvar odměňování a benefitů v České spořitelně. Od roku 2021 působí na stejné pozici, Compensation and Benefits Manager CZ&SK, a.s.v Plzeňském Prazdroji, kde navíc zodpovídá i za oblast HR Operations, a to pro Českou a Slovenskou republiku.

Jana Černoušková

13:00: Odpolední paralelní sekce a interaktivní workshop nazvaný „Za stejnou práci stejný výdělek?“

 Moderuje Petra Sofie Haken, workshopem provedou: Jakub Tomšej a Hana Brablcová

 Petra Sofie Haken se zabývá propojováním teoretických zjištění o nerovném odměňování do praktických výstupů. Podílela se na vzniku série dobrých praxí ze zahraničí, praktických příruček o hodnotě práce. Je spoluautorkou metodiky pro Úřad práce. Podílí se i na mediální prezentaci rovného odměňování a školení v oblasti rovného odměňování i svobodné volby povolání.

 Hana Brablcová pracuje jako právnička na Odboru rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zaměřuje na diskriminaci v oblasti práce a zaměstnání. Kromě vyřizování individuálních stížností se věnuje také přednášení.

 Jakub Tomšej je právník specializující se na pracovní právo. Působí na Právnické fakultě UK jako odborný asistent a vědecký pracovník. Zkušenosti s aplikací pracovního práva získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem řady publikací o pracovním a antidiskriminačním právu. Pro projekt 22 % k rovnosti pracoval jako právní konzultant. 

Petra Sofie Haken

13:00: Paralelní odborná sekce – Logib jako pomocník na rovné odměňování

Odborný panel za přítomnosti zástupkyň firem, které absolvovaly analýzu prostřednictvím nástroje Logib Lucie Božkové, Zuzany Hochelové a Stanislavy Šimánková.

Moderuje Jana Skalková, provází Dita Jahodová a Helena Skálová.

 Jana Skalková je vedoucí poradenského týmu ministra. Zaměřuje se na propojování světy byznysu, práce, legislativy a státní správy. Jejím cílem je, aby se naše společnost posunula ve flexibilitě zaměstnávání.

 Dita Jahodová působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborná garantka nástroje Logib. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se kromě analýz odměňování u zaměstnavatelů ze soukromé, veřejné a akademické sféry věnuje i otázkám souvisejícím s kolektivním vyjednáváním rovného odměňování žen a mužů. Je zakládající členkou Genderové expertní komory ČR. Dlouhodobě se zabývá rovnými příležitostmi, diverzitou a tématy spojenými s péčí.

 Helena Skálová pracuje od roku 2016 na analýzách příjmové rovnosti pomocí nástroje Logib. Členka správní rady Gender Studies, o.p.s., genderová auditorka, lektorka, autorka a editorka odborných textů se zaměřením na genderovou rovnost a nediskriminaci u zaměstnavatelů v soukromé i veřejné sféře. Zakládající členka Genderové expertní komory (GEK ČR).

 Stanislava Šimánková se již více než 15 let se věnuje personalistice. Pracovala v komerční sféře, neziskovém sektoru i ve státní správě. Od roku 2017 je personalistkou v Technologické agentuře České republiky. Věnuje se plánování lidských zdrojů, personální administrativě, rozvoji talentů v rámci TAČR a především tomu, aby se všichni stávající zaměstnanci ve své práci cítili dobře.

 Zuzana Hochelová působí od roku 2012 v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC). Zabývá se přípravou a realizací EU projektů a je spoluautorkou vzdělávacího konceptu Akademie ICRC. Po návratu z mateřské pauzy se věnuje problematice rovných příležitostí a usiluje o rovnější pracovní podmínky pro všechny zaměstnané.

 Lucie Božková působí od roku 2016 v Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., kde je vedoucí projektů a podpory výzkumu. Participovala na přepracování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň v části své domovské instituce, které vycházelo mimo jiné i z analýzy nástrojem LOGIB. V rámci aktivit vedoucích k rovným příležitostem se podílela i na utvoření etického kodexu pro zaměstnané.

14.30: Stand up vystoupení na téma rovnosti žen a mužAdéla Elbel je přední česká stand-up komička a moderátorka, která se ve svých výstupech zaměřuje na ženská témata jako jsou Me too, feminismus, gender témata, výchova dětí, ageismus apod.