Search
Close this search box.

Letošní Konference GPG se koná u příležitosti Evropského dne rovného odměňování

Letošní Evropský den rovného odměňování připadá na 15. listopad. Znamená to, že od tohoto dne pracují ženy v EU v porovnání se svými mužskými kolegy symbolicky zadarmo až do konce roku 2022. Problematice rovnosti v této oblasti se bude věnovat velká listopadová konference pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI / Rovná odměna.

Evropský den rovného odměňování upozorňuje na problém, který je v Česku obzvlášť palčivý. Ženy v ČR dostávají v průměru za celou ekonomiku o 16,4 % nižší odměnu za vykonanou práci než muži. Rozdíl v odměňování žen za stejnou práci na stejném pracovišti se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem 10 % v neprospěch žen.

Problém nerovnosti ve výdělcích mužů a žen řeší již od roku 2016 v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR projekt 22 % K ROVNOSTI / Rovná odměna. Dne 15. 11. 2022 se koná konference věnovaná tématu rovného odměňování v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Cílem konference je zrekapitulovat, co se v této oblasti podařilo a vytyčit si směr, kterým je třeba se ubírat v budoucnosti. Vzhledem ke kontextu Evropské unie bude důležitým bodem konference směrnice na podporu transparentnosti v odměňování, kterou aktuálně projednává Evropská komise, parlament a Rada v trialozích pod českým předsednictví. „Účelem směrnice je nastavení jednotných pravidel pro členské státy EU, která by mohla posunout k lepšímu i situaci u nás v Česku,“ říká hlavní gestorka Lenka Simerská, která se za MPSV účastní jejího projednávání.

Dosavadní aktivity na poli rovného odměňování nezůstávají jen na teoretické rovině, ale mají zcela konkrétní praktické výstupy, které přispívají k výraznému posunu vnímání problematiky také ze strany zaměstnavatelů. Dokládá to zářijová slavnostní akce na Velvyslanectví Švédska v ČR, na níž bylo oceněno celkem 18 společností a institucí, které prošly analýzou rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib. Ten projekt 22 % K ROVNOSTI / Rovná odměna během své existence adaptoval na české podmínky a jeho prostřednictvím analyzuje data týkající se odměňování uvnitř organizace. Právě analýza Logibem je skvělou přípravou pro zaměstnavatele na povinnost vyplývající z připravované směrnice na podporu transparentnosti, která bude ukládat sledování ukazatele rovného odměňování uvnitř organizací.

Aby se situace v oblasti rovných příležitostí zlepšila, je důležitý dlouhodobý plán. Pro státní správu je tímto plánem dokument nazvaný Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Strategie usiluje o odstranění současných nerovností, které panují kromě jiného na trhu práce, ve vzdělávání nebo v oblasti bezpečnosti. Pomoci s naplňováním úkolů daných Strategií má výzva Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Konference Gender Pay Gap: Co se v ČR už povedlo a kudy dál

 15. 11. 2022⏱09:15 – 15:30 Kaiserštejnský Palác, Malostranské nám. 23/37 110 00 Praha 1

Registrujte se zde

Kontakt Petra Sofie Haken

petra.haken@mpsv.cz

+420 777 435 259