Search
Close this search box.

Registrujete se včas na velkou listopadovou konferenci Gender Pay Gap!

Co se podařilo na poli rovného odměňování? Co víme o příčinách nerovného odměňování? Kde vznikají největší rozdíly a co k nim přispívá? Kudy se ubírat dál? Jaká nastavit pravidla a opatření proto, aby se rozdíly v odměňování snižovaly systematicky a dlouhodobě? Jaké jsou příklady dobré praxe firem, které se rozhodli zjistit, jak jsou na tom s rovným odměňován právě u nich ve firmě?

Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi na konferenci Gender Pay Gap. Těšit se můžete na osobnosti z různých oborů, které se věnovaly zkoumání jevů z různých oblastí, které s rovným odměňováním souvisejí. Podíváme se na příčiny a hlavně možnosti řešení z hlediska zaměstnavatelů, odborů či zástupců zaměstnavatelů, z pohledu legislativy či nastavení ekonomických pravidel obecně.

Těmito otázkami se budeme v průběhu konference zabývat. Těšit se můžete na osobnosti z různých oborů, které se věnovaly zkoumání jevů z různých oblastí, které s rovným odměňováním souvisejí. Podíváme se na příčiny a hlavně možnosti řešení z hlediska zaměstnavatelů, odborů či zástupců zaměstnavatelů, z pohledu legislativy či nastavení ekonomických pravidel obecně.

Představíme vám i zaměstnavatele, kteří se rozhodli prozkoumat oblast mzdového systému a zjistit, zda odměňují opravdu férově a rovně, nebo mají nějaká šedá místa, na něž je důležité zaměřit pozornost a napravit zjištěné nerovnosti a nedostatky.

V odpoledních oddělených workshopech se budeme věnovat hodnotě práce, tedy tomu, co je a co není práce stejné hodnoty a jak na to při jejím posuzování u zaměstnavatele v rámci konkrétních pracovních pozic. Evropská komise připravuje směrnici na podporu transparentnosti v odměňování. Co bude tato směrnice znamenat pro zaměstnavatele? Jak se na ni mohou připravit a v čem jim pomůže nástroj Logib? A v neposlední řadě nás bude zajímat dostupnost a propojování dat z různých statistických zdrojů tak, abychom měli možnost rozdíly v odměňování žen a mužů dále zkoumat a nastavovat funkční opatření a politiky, které přispějí k jejich snižování. Kapacita konference je 80 účastníků. Proto je třeba se včas registrovat.
Přihlašovací formulář naleznete tady: https://bit.ly/RegistraceKonferenceGPG 15. 11. 2022⏱09:15 – 15:30 Kaiserštejnský Palác, Malostranské nám. 23/37 110 00 Praha 1