Search
Close this search box.

Setkání s delegací francouzských firem a zaměstnavatelů

Zúčastnili jsme se setkání s delegací předních francouzských firem a zaměstnavatelů, které se konalo v Praze  v rámci příprav českého předsednictví Rady EU  ve dnech (12.- 13. 5.) 40 zástupců největších francouzských podniků, jako je Orange, L’Oreal, Société Générale nebo SNCF, diskutovalo priority českého předsednictví v ekonomických sektorech se zástupci a zástupkyněmi politické reprezentace, státní správy, sociálních partnerů a soukromého sektoru.V rámci nabitého programu se francouzská delegace setkala i s delegací Ministerstvo práce a sociálních věcí a Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Největší zájem projevila francouzská delegace o legislativní návrhy v oblasti rovnosti žen a mužů, tj. směrnici o transparentnosti odměňování a směrnici o genderové vyváženosti ve společnostech kotovaných na burzách.